Uwaga:

  1. Polacy mieszkający na stałe zagranicą powinni w polu Województwo wybrać opcję Inne- Zagranica, a następnie w to pole oraz w pola Powiat i Gmina wpisać miejscowości odpowiadające tym szczeblom podziału administracyjnego w kraju zamieszkania.

  2. Jeśli po wypełnieniu kwestionariusza Deklaracji, chcemy z tego samego stanowiska wpisać kolejną osobę, to należy przed tym wylogować, albo poprzez pole Wyloguj, albo poprzez zamknięcie strony i powrót do Deklaracji. Bez wylogowania dane następnej osoby będą wpisywane w pola wypełnione przez wcześniejszy wpis, a wcześniejszy wpis zostanie wymazany.

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Telefon:
E-mail:
Adres
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:
Nr budynku / mieszkania:
Akceptacja
Wszystkie dane, zawarte w Deklaracji członkowskiej ORP, są przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 roku o ochronie danych osobowych i zgodnie z wymaganiami GIODO (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
* Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Statutu ORP i Kodeksu Etyki ORP.
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową.


Copyright © 2016 Meteoryt